Børneportfolio

Et redskab som understøtter børns læring og reflektion.

I Børnehuset Rosenkilden arbejder vi med en portfolio mappe til hvert barn. Portfolio mappen er et arbejdsredskab til personalet, som bruges i hverdagen sammen med barnet.

Barnet kan ved hjælp af portfolio mappen følge sin egen udvikling gennem tiden i Børnehuset Rosenkilden. I fællesskab med barnet sætter vi billeder ind og taler om, hvad der er i mappen og på den måde skabe en sammenhæng, forståelse og mening for dit barn.

Hvert barn har sin egen specifikke måde, at tilegne sig viden på. Barnet gøres bevidst over sin egen læring og giver på den måde barnet mulighed for, sammen med personalet at reflektere over sin videre udvikling.

Udover at personalet bruger portfolio mappen, som grundlag for de årlige udviklingsbeskrivelser, bruges den til, at følge op på børnenes udvikling ved overlevering internt i Børnehuset Rosenkilden for, at sikre helhed og sammenhæng.

Portfolio mappens indhold

 

  • Jeg

 

  • Min familie

 

  • Personlige kompentencer

 

  • Sociale kompetencer

 

  • Krop & bevægelse

 

  • Naturen & naturfænomener

 

  • Kulturelle udtryksformer & værdier

 

  • Informationer om læreplaner, læringsstile og sprogstrtegier.

 

  • Udviklingsbeskrivelser/"Alle med" skemaer

 

 Læringsmiljøet