Retningslinjer for det pædagogiske måltid

Børnehuset Rosenkilden har udarbejdet retningslinjer for det pædagogiske måltid, da vi lægger stort læring i denne daglige rutine.

I udarbejdelsen af vores retningslinjer for det pædagogiske måltid, har vi haft fokus på:

Læring: måltidet er en social aktivitet hvor egen kultur møder fælleskabets værdier.

Pædagogiske overvejelser: Vi er rollemodeller for børnene og hvilke kompetencer ønsker vi at børnene tilegner sig fx at kunne vælge mad til og fra.

Rammerne for måltidet: Vi tænker at både de fysiske rammer og et godt arbejdsmiljø hos børn og voksne er afgørende for et godt måltid.

Vi har 3 måltider i løbet af dagen

  • kl. 9.00-9.30 Formiddagsmad + Samling i Børnehave og vuggestue
  • Kl. 11-11.30 Frokost i vuggestuen og på Myrestuen
  • Kl. 11.30-12.00 Frokost i børnehaven
  • Kl. 14.00-14.30 Eftermiddagsmad i vuggestuen + ekstra mad igen kl. 16.00
  • Kl. 14.30-15.00 Eftermiddagsmad i børnehaven 

I ovenstående tidsrum vil vi gerne undgå forstyrrelser for at skabe ro og fokus på måltidet og det pædagogiske indhold omkring måltidet.

Derfor tager vi ikke telefonen men opfordre til at I skriver en besked, så ringer vi op.

Måltidet i udvikling

Barnets behov, kompetencer og forståelse omkring måltidet udvikler sig løbende og derfor tænker vi det giver mening at beskrive vores pædagogiske måltid ud fra alder.

0-2 år

I vuggestuen ligger vi stor vægt på at barnet er så deltagende så muligt.

  • Barnet opfordres til at røre og smage for at vække barnets nysgerrighed.
  • Barnet spiser selv. Har barnet brug for hjælp, sidder en voksen ved siden af og hjælper, men tallerken, ske og kop har barnet selv.
  • De større børn øver sig i at bruge bestik, smøre deres mad, holde på gaflen og vende ske rigtigt.
  • Barnet må gerne vælge til og fra.
  • Barnet rydder op efter sig selv, smider skrald ud, tørre fingre, osv.

Hent "Det pædagogiske måltid" som pdf