Inklusion

Sådan arbejder vi med inklusion opgaven, der bygger på at hvert enkelte barn har ret til at være en i et fælleskap og føle sig som en unik indivi

Arbejdes beskrivelse af Inklusion