Krop og bevægelse.

  • Grov motorik: kravle, gå, hoppe, klatre, hinke, kaste/gribe.
  • Fin motorik: ”pincetgreb”, perler på snor, perleplader, holde på en blyant, holde på bestik, klippe, åbne madkasse, hygiejne omkring toilet besøg.
  • Balance samt koordination: stå på et ben, gå på line, lave to bevægelser på en gang, gynge.
  • Sanser: beskidte/våde hænder, berøring, reaktion ved syns-og høre indtryk, fornemme løbende næse/salv/fyldt ble.