Natur og naturfænomener.

  • Nysgerrig: trives i udelivet, spørge ind til naturen og naturfænomener, forståelse for årstidernes skift, til luft, vand, varme/kulde, interesse for naturens matematiske materialer og kunne bruge dem, kendskab til dyr ”pattedyr/rovdyr”, kunne fordybe sig i aktiviteter i naturen.
  • Viden: årstider, påklædning ved de forskellige naturfænomener, planter og dyr, mærke kulde/varme og påklædning ved disse fænomener.
  • Matematiske fænomener: spil, systemer, tal, problemløsninger.