Personlige kompetencer.

  • Selvhjulpen: tøj af og på, tørre sig efter et toilet besøg, ble fri/potte, rydde op, modtage og forstå beskeder enkelt/kollektiv, videregive beskeder.
  • Koncentration: vente på tur, fordybe sig.
  • Selverkendelse: sige fra overfor andre, byde sig ind i leg.
  • Følelser: hvordan vises følelser, tage ansvar, kende egne og andres grænser.
  • Læringsstile: hvordan lærer jeg bedst?