Skoleparathedsarbejde

Året op til skolestart samarbejder vi med forældrene om, at få klædt børnene på til, at klare de nye udfordringer der venter i SFO/skole.

Guldsmeden og Sommerfuglene er de sidste stuer, børnene flytter til inden skolestart. De børn der det kommende år i august, skal starte skole, starter i SFO i maj ved stor skiftedag.  Året op til skolestart samarbejder vi med forældrene om, at få klædt børnene på til, at klare de nye udfordringer der venter i SFO/skole.

I samarbejdet med forældrene tager vi bl.a., udgangspunkt i den sprogvurdering, der bliver taget i september og fra udviklingssamtalen vi holder i november for kommende skolebørn i Rosenkilden.

I arbejdet med helhed og sammenhæng er vi bekendt med de forventnings mål, sfo/skole har til kommende skolebørn. Derfor lægger vi ekstra fokus på, at det enkelte barn når, disse mål, inden de siger farvel til Rosenkilden.

Det sociale:

Ø  Kunne tilsidesætte egne behov.

Ø  Kunne vente på tur.

Ø  Respekter hinandens grænser.

Ø  Accepter de sociale spilleregler og være bidragende i udvikling af en leg.

Ø  Respekter andres personligheder og kunne sætte sig ind i andres følelser.

Ø  Kunne aflæse andres kropssprog.

Ø  Forstå individuelt samt en kollektiv besked og føre den ud til praksis.

Ø  Kunne samarbejde i fælles aktiviteter/opgaver.

Være selvhjulpen:

Ø  Tørre sig selv efter toiletbesøg og have styr på hygiejnen bl.a i denne forbindelse.

Ø  Være selvhjulpen mht. tage tøj, sko af og på, selv kunne åbne madkassen, frugtpose, skære mad ud og lign ved hjælp af bestik.

Ø  Selv prøve at løse problemer/konflikter, inden man henter en voksen.

Ø  Kunne holde styr på sine ting.

Ø  Kunne skrive sit eget navn.