I børnehaven

3-4 år (Billerne)

Ved samling:

 • Øver vi i at tale og lytte på skift (dialog).
 • Rim og remser, vrøvleremser (lydlig hukommelse).
 • Arbejder vi med tematisk begrebsarbejde (f.eks. perioder med fokus på farve, tal, forholdsord, følelser e.lign).
 • Vi øver fortællerkompetencer ved at, give børnene taletid og understøtte deres fortællinger ved at stille uddybende spørgsmål, lave billedhistorier på tavlen og leve historier om de sange vi synger (evt. understøttet af billeder eller tegninger).

I 3 års alderen udføres en sprogtest (dette er obligatorisk for alle børn i Helsingør kommune).

Hvis vi på baggrund af denne - eller i hverdagen - erfarer, at enkelte børn har behov for en fokuseret støtte i specifikke færdigheder, arbejder vi målrettet "mødes" en gang om ugen i 1-2 timer og arbejder især med udgangspunkt i dialogisk læsning, justeret efter de pågældende børns specifikke behov.

 4-5 år (Guldsmeden og Sommerfuglene)

 • Højtlæsning, hvor vi øver børnenes ordforråd ved at spørge ind til de svære ord og spørger ind til handlingen.
 • Øver bogstaver - specielt dem i eget navn.
 • Øve bogstavslyde.
 • Rim og remser.
 • Øver begreber.
 • Sang.
 • Børnene er med til at bygge en historie op ved selv at komme med sætninger til historien efter tur.
 • Børnene fortæller historier ved hjælp af billeder og figurer.

Den obligatoriske 5 års sprogtest udføres i september, og resultaterne af denne lægges til grund for den specifikke planlæggning af både indviduelle og fælles sprogaktiviteter.