I vuggestuen

0-2 år 

  • Vi bruger sproget i hverdagen ved at sætte ord på det vi gør, det barnet gør, samt ting og situationer barnet oplever.
  • Vi synger hver dag og bruger visuelle redskaber til at understøtte medbestemmelse hos de børn, der enten ikka har sprog endnu eller er usikre på at bruge sproget.
  • Vi har fokus på kvaliteten af hverdagens samtaler med børnene og dermed at vi - det pædagogiske personale - er gode sproglige rollemodeller.
  • Vi modtager nye bøger fra biblioteket ca. hver tredje måned.
  • Vi laver "familiehuse" til barnet dels for at understøtte identitetsudviklingen og dels fordi det skaber sproglig udvikling når barnet får hjælp til at sætte ord på dets omverden.

2-3 år

  • Her arbejder vi bl.a. med dialogisk læsning, mundmotorik, kommunikative kompetancer og sprogforståelse.