Grundværdierne for personalets arbejdsmiljø

Personale har sammen med A-MED udarbejdet disse retningslinjer, som grundstenen for at bevare arbejdsglæden.

Anerkendelse:

På vores arbejdsplads møder vi hinanden med anerkendelse. Gennem forståelse og respekt for hinandens holdninger, og synspunkter, udviser vi tillid og skaber derved et trygt arbejdsmiljø.

Fælles praksis:

Vi ser Børnehuset Rosenkilden som en helhed. Vi lægger vægt på et samarbejde på tværs af huset, og hjælper hinanden til at se muligheder frem for begrænsninger.

Udvikling:

Vi giver hinanden plads til personlig og faglig udvikling, ved at være støttende overfor hinanden og nye medarbejdere.

Den enkelte medarbejder tager ansvar for at bidrage til en faglig udviklende arbejdsplads.

Omsorg:

Vi drager omsorg for hinanden i hverdagen såvel som i krisesituationer. Idet vi ser personalet som arbejdspladsens grundlag.