Maddage i børnehaven

Maddage

Sidste tirsdag i hver måned har vi i børnehaven maddag. Det går ud på, at børnene selv skal tilberede deres egen og deres venners frokost. To til tre børn fra alle tre børnehavestuer, samt Billerne deltager.

Menuen har vi voksne planlagt, ud fra praktiske hensyn.

Der er mange givtige aspekter i det at tilberede sin egen mad, dels får børnene et ejerskab til den mad de selv har tilberedt, det åbner op for en ny nysgerrighed til at smage på maden og eventuelt også lysten til, at smage på noget nyt eller noget man troede man ikke kunne lige.

Ligeledes er det af stor betydning, at tilberede og spise mad sammen med sine kammerater. Ofte spejler man sig i sine kammerater, og det kan også give børn lyst til at opdage nye smagsindtryk, samt en fællesskabsfølelse i måltiden, som madpakker ikke i samme grad leverer.

Rosenkilden har valgt, at starte projektet med maddage op for at understøtte Jer som forældre i arbejdet med børnenes kostvaner.

Vi vægter at børnene bliver fortrolige med hygiejnen omkring tilberedningen af et måltid, vask af hænder, nys i ærmet, sikring at grønsager ikke blandes med kød osv.....
At børnene bliver introduceret til et så varierande udbud af grønsager som muligt. Lærer om deres oprindelse, smager på dem rå, som tilberedte, dufter og snakker om farver.
At børnene bruger deres sanser, for lov til at føle og røre ved førdevarerne, dufte dem, observere farverne og deres smag.
Det er vores holdning, at alle børn i alle aldre kan deltage i madlavningen så længe vi voksne forstår, at læse det enkelte barns færdigheder og understøtter hvor der er behov for det. Vi indretter alrummet som børnekøkken og ovn samt komfur låner vi i køkkenet.