Værdier og Vision

Rosenkilden værdier er udarbejdet af personale og ledelse, disse værdier er grundstenen i de pædagogiske arbejde. Visionen er hele tiden med i husets udviklingsprojekter og vi arbejder mod denne visi...

Børnehuset Værdier 

Positiv læringsmiljø=At hver dag er fyldt af livsglæde, engagement og lysten til at søge efter nye oplevelser og erfaringer.

Nærvær=At vi er opmærksomme på, at fjerne stressmomenter i hverdagen samt arbejde med synlig struktur der giver balance mellem aktiviteter.

Medindflydelse=At hver dag give børn og voksne mulighed for at udtrykke sine tanker og meninger og dermed får muligheder for at påvirke sin situation.

Personlige kompetencer=At hver dag hjælpe og støtte børn samt voksne i at tage ansvar for sine egne handlinger og føle et medansvar i Børnehuset Rosenkilden.

Sociale kompetencer=At hver dag arbejde med børn og voksnes evner til, at forstå og handle efter demokratiske principper ved at deltage i forskellige former for fælleskaber og være med i beslutninger.

 

Børnehuset Rosenkilden vision er

At hele tiden være en Tryg, Faglig og Udviklende organisation.