Forældreinformation

Her kan du læse om hvordan I som forælder kan opsøge information og visuel visning af dit barns dagligdag samt hvordan I aktivt kan være en del af Jeres b

Børnehuset har en fast uge struktur der alle læreplanens emner dækkes, denne struktur kan ses under de pædagogiske arbejdet.

  • De børn der skal med på en planlagt tur vil få et brev på barnets plads.
  • Vi anbefaler til, at børnene er en del af samlingen kl. 9.00.   
  • Vi dokumenterer alle aktiviteter i Nembørn eller som en lille udstilling udenfor på jeres barns stue eller i gangene. 
  • Hver stue laver en dagborg og der er billedvisning af aktiviteter samt informationer via vores Facebook side.
  • Desuden er I velkommen til at spørge omkring dagligdagen da vi gerne vil være i åben dialog med jer.
  • De ting som personalet planlægger er noget vi drøfter på vores p-møder, teammøder og stuemøder.
  • Men da vi er et hus med plads til det spontanitet, er der hos os mulighed for ændringer af aktiviteter.

 

I sommerperioden er der ikke basisgrupper da alle stuer ikke holdes åbne.

 Forventnings folder

Velkomst folder

Kontakt stuerne

Billerne 49 28 42 18
Myrerne 49 28 42 20

Græshopperne 49 28 42 21

Brumbasserne 49 28 42 22

Guldsmeden 49 28 42 23

Allrum 49 28 42 24

Sommerfuglen 49 28 42 19