Retningslinjer ved sygdom

Læs om Rosekildens retningslinjer ved sygdom som er udarbejdet i samvær med Forældrebestyrelsen. Voksne skal ikke gå på arbejdet syge, de er samme retning

Rosenkildens forælderbestyrelsen har i samarbejde med personale og ledelse valgt, at lave retningslinjer ved sygdom for at begrænse syge børns tilstedeværelse i institutionen og for så vidt muligt, at forhindre smittespredning af bakterier/virus til andre børn og voksne.

  • Opstår der tegn på sygdom hos et barn, skal barnet så vidt muligt holdes adskilt fra de øvrige børn.

  • Forældrene kontaktes, således at barnet kan afhentes hurtigst muligt. Det er forældrenes ansvar, at personalet altid har opdaterede telefonnummer på nembørn.

  • Helt overordnet kan man sige, at et barn ikke kan være i institutionen når de ikke kan indgå i husets hverdag.

  • Et sløjt barn kan fungere fint i hjemmet, hvor far og mor er i nærheden men hverdagen i institutionen ser anderledes ud. Barnet skal kunne indgå i sociale relationer med forskellige børn og voksne og skal kunne deltage i stuen aktiviteter, såvel inde som ude.

  • Det kræver både fysisk og psykisk overskud, som ikke er til stede hos et sløjt barn. Så det umiddelbart velfungerende barn, der sendes i daginstitution er ikke nødvendigt et velfungerende barn i daginstitutionen. Vi opfordrer Jer derfor til at lytte til personalet, når de siger at barnet ikke kan være i institutionen eller ringes hjem på grund af dets almene tilstand og ikke nødvendigvis feber. Tvivlen bør til en hver tid komme barnet til gode!

Rosenkilden har følgende retningslinjer for sygdom

-     Børn må generelt ikke være i institutionen, når de er syge.

-     Vi mener, at børns sundhed og sygdom er et fælles ansvar mellem hjemmet og institutionen.

-     Vi mener, at de syge barns behov altid må komme i første række.

-     Vi appellerer til, at I som forældre har tillid til, at personalet reagerer kompetent når barnet ringes hjem.

 

Hensyn til andre børn

-     I vurderingen af, om barnet er for sygt til at være i institutionen indgår også hensynet til:

-     Smittefarer overfor andre børn og personalet.

-     Stressniveauet i institutionen.

-     At alle børn i institutionen – også de raske – har krav på personalet omsorg. 

I samarbejde kan vi forebygge sygdomme gennem en god hygiejne, udluftning og sund kost. 

Hvad gør personalet

-     Alle børnene får vasket hænderne før spisning og efter toiletbesøg.

-     Puslebordet vakses og sprittes af efter hvert bleskift.

-     Sørger for så vidt muligt at børnene ikke render rundt med snottede næser.

-     Sørger for at personalet ofte vasker og spritter deres hænder for at minimere smittefare.

-     Sørger for at lufte ud.

-     Sørger for at børnene er klædt på i henhold til vind og vejr.

-     Sørger for at vaske legetøj, sengetøj og dyner efter behov.

-     Sørger for at børnene ikke render rundt i vådt tøj.

 

Hvad kan forældrene gøre

-     Så vidt muligt vurdere, om barnets tilstand er godt nok til, at komme i institution.

-     Tage ansvar for, at barnet ikke udgør en smittefare for andre i institutionen.

-     Sørger for, at barnet har skiftetøj og udetøj til alt slags vejr på deres pladser, så de kan være korrekt påklædt.

-     Holde barnet hjemme efter sygedom, indtil barnet er helt rask.

-     Give barnet en feberfri dag før det bliver sendt i institution.

-     Holde barnet hjemme efter diarre indtil barnet har haft normal afføring og i tilfælde af diarre epidemi i institutionen, holde barnet hjemme 48 timer efter sidste diarre       tilfælde. (personalet skyller ikke børnenes tøj ved diarre, da det medfører at smitten breder sig med lynets hast)

-     Huske at barnet skal kunne spise normalt kost efter opkast – det skal ikke forsøges første gang i institutionen.

Uddeling af medicin

Personalet i Rosenkilden kan ikke pålægges ansvaret for medicinering.

Det må derfor tilstræbes, at medicinindtagelse doceres på en sådan en måde, at medicin kan gives udenfor Rosenkilden åbningstider.

Såfremt personalet i ganske særlige tilfælde påtager sig, at uddele medicin til et barn skal der foreligge en skriftlig information/vejledning fra barnets læge.