Uddeling af medicin

Personalet i Rosenkilden kan ikke pålægges ansvaret for medicinering.

Det må derfor tilstræbes, at medicinindtagelse doceres på en sådan en måde, at medicin kan gives udenfor Rosenkilden åbningstider.

Såfremt personalet i ganske særlige tilfælde påtager sig, at uddele medicin til et barn skal der foreligge en skriftlig information/vejledning fra barnets læge.